Home

Ecologisch advies

Crex ondersteunt overheden, organisaties, bedrijven en particulieren bij hun projecten op het gebied van ecologie en natuurwetgeving.Meer dan 15 jaar ervaring

Goede voorbereiding kan veel misverstanden voorkomen. Crex ecologisch advies wil haar kennis over soorten en regels graag beschikbaar stellen. Door die kennis in de planvoorbereiding mee te nemen wordt voorkomen dat problemen ontstaan. Economie en ecologie hoeven elkaar niet in de weg te zitten.  Mijn adviezen  zijn pragmatisch en passen binnen de Omgevingswet.