Visie

Economie & Ecologie

Wetten rond vleermuizen, huismussen, dassen en andere diersoorten hebben de afgelopen jaren bouwprojecten en inrichting van openbare ruimte vertraagd of verhinderd. Veel particulieren, bedrijven en instanties worstelen met de Europese en nationale natuurwet- en regelgeving die deze dieren beschermen. Voor dat u aan de slag kan, is het dus belangrijk te weten welke beschermde planten en dieren op uw terrein voorkomen. Zo komt u niet achteraf voor dure, en nare verrassingen te staan. Crex houdt rekening met natuurwaarden en neemt die kennis in de voorbereiding mee. Door natuur vooraf bij het project te betrekken kunnen economie en ecologie gezamenlijk optrekken en kan vertraging worden voorkomen.