Projecten

Een overzicht van uitgevoerde opdrachten

Nieuw

2024

Binnenkort meer informatie.

Afgerond

2023
Crex ecologisch advies heeft in 2023 de volgende opdrachten afgerond: Quickscan Elif basisschool AmsterdamOp het schoolplein stond een boom die verwijderd moest worden. Ecologisch advies Steenwijk bv In opdracht van Steenwijk bv is ecologisch advies gegeven op de inrichting van een kademuur aan de Molenwetering in Amsterdam. Daarnaast is ecologisch toezicht gehouden op uitvoering van maaiwerkzaamheden in de oever bij de Gooise Kant. Inspectie bruggen Amsterdam in opdracht MobilisIn opdracht van Mobilis zijn diverse bruggen in Amsterdam onderzocht op aanwezigheid van beschermde soorten (met name planten en broedende vogels. Daarnaast is de Berlage brug wekelijks bezocht om ecologisch toezicht te houden. Quickscan Molenweg 165-169 AalsmeerderbrugEr zijn 2 schuren onderzocht op aanwezigheid van beschermde soorten in verband met realisatie nieuwe woning. Quickscan en broedvogelcontroles in verband met diverse festivals in AmsterdamEr is een broedvogelcontrole uitgevoerd op het terrein van het Mosaicfestival in de Tuinen van West in opdracht van Je Suis Events. Er is een quickscan en broedvogelcontrole uitgevoerd tbv festivals op Kaap Oost in opdracht van Multifest Events. Er zijn broedvogelcontroles uitgevoerd bij het Reggae festival in het Gaasperpark in opdracht van Bureau Biota. In opdracht van WLove is er een quickscan en een broedvogelcontrole uitgevoerd bij een terrein aan de Rhoneweg Amsterdam in verband met een festival. Voor deze bezoeken is samengewerkt met N-productions. Quickscan Van Brouchovenlaan 11, OegstgeestIn opdracht van eigenaar is een quickscan uitgevoerd bij de woning. Er zal nieuwbouw gerealiseerd worden. Quickscan Tolweg 33, HeemskerkVanwege geplande sloop en nieuwbouwplannen moest een quickscan worden uitgevoerd bij deze woning.
2022
Crex ecologisch advies heeft in 2022 de volgende opdrachten afgerond: 

Quickscan Drafbaan Groningen

In opdracht van MOJO is een aanvulling geschreven bij een reeds uitgevoerde quickscan. Tevens is een veldbezoek gebracht gericht op de kerkuil. In de zomer van 2022 staan een aantal grote concerten gepland op de Drafbaan.

 

Actualisatie quickscan Kaap Wasteland Summerfest

In opdracht van Vault Events is een bestaande quickscan geactualiseerd van het festivalterrein Kaap Oost te Amsterdam. Tevens is een check uitgevoerd naar aanwezigheid van broedvogels op het festivalterrein Kaap Oost te Amsterdam. Daarnaast zijn broedvogelchecks uitgevoerd in verband met het Festival Koningskaap en Valtifest Kaap.

 

Quickscan Goffertpark Nijmegen

In opdracht van MOJO is een quickscan uitgevoerd in het Goffertpark in Nijmegen in verband met aldaar geplande concerten zomer 2022. Er is een extra bezoek gebracht gericht op aanwezigheid van roofvogelnesten in en rondom het festivalterrein.

 

Broedvogelcheck Malieveld Mojo

In opdracht van MOJO is een broedvogelcheck uitgevoerd op het Malieveld in Den Haag.

 

Quickscan Mout bierfestival Alkmaar

In opdracht van Studiolinksvoor is een quickscan uitgevoerd in het Victoriepark te Alkmaar in verband met het daar geplande Mout bierfestival.

 

Mout bierfestival Den Bosch

In opdracht van Studiolinksvoor is een quickscan uitgevoerd bij de Citadel te Den Bosch in verband met het daar geplande Mout bierfestival.

 

Faunacontrole Urban Legends festival Rhoneweg

In opdracht van Outside the Box is een faunacontrole uitgevoerd bij een festivalterrein aan de Rhoneweg te Amsterdam.

 

Quickscan Vanzz Amsterdam

In opdracht van SENS Real Estate bv is een quickscan uitgevoerd in verband met de geplande sloop en nieuwbouw van het pand aan de Corridor 2 te Amsterdam.

 

Vleermuiscontroles Ecoresult

In opdracht van Ecoresult zijn vleermuiscontroles uitgevoerd bij de Boogschutter te Amstelveen,

Saturnus te Duivendrecht, Ijplein te Amsterdam en Eksterweg, Amsterdam. Bij de Eksterweg is ook onderzoek gedaan naar gierzwaluwen.

 

Festival Gaasperpark 2x broedvogelcheck

In opdracht van Bureau Biota is twee keer een broedvogelcheck uitgevoerd in het Gaasperpark in verband met het Reggae Lake Festival wat daar gehouden werd.

 

Ffcheck Mobilis, Isaac Israelskade/Diepenbrock

In opdracht van Mobilis is een flora en faunacheck uitgevoerd voordat werkzaamheden zouden plaatsvinden aan een deel van de Stadhouderskade en twee bruggen in Amsterdam, nabij de Isaac Israelskade en Diepenbrockstraat.

 

Mout verweerschrift

In opdracht van Studiolinksvoor is een reactie opgesteld naar aanleiding van bezwaren van buurtbewoners tegen het Mout bierfestival in het Wilhelminapark te Utrecht.

 

2021
Crex ecologisch advies heeft in 2021 de volgende opdrachten afgerond: Quickscan Medemblik

In opdracht van de heer Wijdenes (architect) is een quickscan naar natuurwaarden uitgevoerd in verband met de gedeeltelijke sloop en verbouw van de woning aan de Achterom 38 te Medemblik.

Quickscan Osdorperweg 803, Amsterdam

Arttec v.o.f. heeft namens Tourquoise B.V. opdracht gegeven aan Crex ecologisch advies voor het uitvoeren van een quickscan aan de Osdorperweg 803 te Amsterdam. Op de locatie is nieuwbouw gepland.

Begeleiding aanvraag en opstellen activiteitenplan Rijnsburgerweg 27, Voorhout

In opdracht van de heer P. van Ruiten van de Vereniging Historisch Erfgoed Leiden heb ik de aanvraag begeleid en een activiteitenplan en ecologisch werkprotocol opgesteld ten behoeve van de aanvraag voor een ontheffing Wet natuurbescherming op het adres Rijnsburgerweg 27 te Voorhout vanwege renovatiewerkzaamheden.

Quickscan Crooswijkseweg 192-250 Rotterdam

Crex ecologisch advies heeft een quickscan naar natuurwaarden uitgevoerd in verband met het opknappen/renoveren van het woonblok aan de Crooswijkseweg 192-250 te Rotterdam. Voor de vergunningaanvraag is een quickscan benodigd, Willems Vastgoedonderhoud heeft daarom Ecoresult gevraagd een quickscan uit te voeren. Crex ecologisch advies heeft deze opdracht namens Ecoresult uitgevoerd.

Begeleiding aanvraag en opstellen activiteitenplan Sint Michael College, Zaandam

In opdracht van de heer Janssen van het Sint Michael College heb ik de aanvraag begeleid en een activiteitenplan en ecologisch werkprotocol opgesteld voor de aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor de renovatiewerkzaamheden aan de gebouwen van het Sint Michael College aan de Leeghwaterweg 7 te Zaandam vanwege de aanwezigheid van een paarverblijf van de ruige dwergvleermuis.

Quickscan Stommeerkade 44 Aalsmeer

De heer Van Soest wil een nieuwe woning bouwen achter het woonhuis aan de Stommeerkade 44 te Aalsmeer. De gemeente heeft aangegeven dat er eerst een quickscan moet worden uitgevoerd naar aanwezigheid van beschermde soorten. De heer Van Soest heeft daarom Crex ecologisch advies gevraagd het perceel middels een quickscan te onderzoeken op (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten.

Quickscan Mout Festival, Wilhelminapark Utrecht

Mout Festival organiseert een driedaags (13, 14 en 15 augustus 2021) Mout bierfestival in het Wilhelminapark te Utrecht. Voor het festival is een omgevingsvergunning nodig. Omdat er mogelijk effecten zijn op beschermde soorten heeft de heer Weijkamp van Mout Festival B.V. opdracht gegeven aan Crex ecologisch advies om een quickscan uit te voeren naar aanwezigheid van beschermde soorten.

Quickscan Zuiderakerweg 2 Amsterdam

Het bestaande gebouw aan de Zuiderakerweg 2 Amsterdam zal worden gesloopt, daarnaast zullen bomen worden gekapt en wordt de grond geëgaliseerd en zal een nieuwbouwwoning worden gerealiseerd. De heer Greevenbroek van Vergunningadvies Amsterdam heeft daarom Crex ecologisch advies gevraagd het perceel middels een quickscan te onderzoeken op (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. In een aanvullend onderzoek is het gebouw endoscopisch onderzocht op aanwezigheid van vleermuizen.

 

2020
Crex ecologisch advies heeft in 2020 de volgende opdrachten afgerond: 

Quickscan Breezand

In opdracht van mevrouw Rood is een quickscan naar beschermde natuurwaarden uitgevoerd aan de Molenvaart 447 te Breezand. Op het perceel is een bestaande woning reeds gesloopt en moet een nieuwe woning terugkomen.

 

Quickscan en Nader onderzoek Rijnsburg

De heer Van Ruiten is eigenaar van 11 gebouwen aan de Rijnsburgerweg 27, Rijnsburgerweg 60a en Hoogeweg 28b. Er is een plan ontwikkelt om de gebouwen (voormalige munitieloodsen) om te bouwen tot woningen voor arbeidsmigranten en opslag voor musea en verenigingen. Voor de gebouwen 9, 9a, 10 en 11  is een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen. Het werk is echter stilgelegd vanwege aanwezigheid van een kerkuil. De heer Van Ruiten heeft daarom Crex opdracht gegeven een quickscan uit te voeren naar aanwezigheid van beschermde soorten. Naar aanleiding van de quickscan is er nader onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van de kerkuil, huismussen, vleermuizen en de rugstreeppad. Daarnaast zijn ten behoeve van de ontheffingaanvraag een activiteitenplan en een ecologisch werkprotocol opgesteld.

 

Second opinion Leidschendam

Door Ecoconsult is op 7 oktober 2019 een onderzoek uitgevoerd naar flora en fauna op het perceel Parnashofweg 29 / 29a te Leidschendam. De conclusie was dat er nader onderzoek moest plaatsvinden naar aanwezigheid van de huismus en vleermuizen. Eigenaar de heer Van Vliet heeft echter al een koopcontract afgesloten waarin staat opgenomen dat de sloop plaatsvindt voor eind augustus 2020. Er zijn twee veldbezoeken uitgevoerd in april 2020.  

 

Quickscan Edam

Mevrouw Vriend-Tump heeft Crex opdracht gegeven voor het uitvoeren van een quickscan en een aanvullend veldbezoek naar aanwezigheid van huismussen in verband met het slopen en nieuwbouwen van een stolpboerderij en een schuur op het perceel aan de Zeedijk 3 te Edam.

 

Quickscan Aalsmeer

De heer Piké heeft Crex opdracht gegeven voor het uitvoeren van een quickscan in verband met het bouwen van een nieuwe schuur bouwen achter het woonhuis aan de Aalsmeerderweg 24 te Aalsmeer.

 

Quickscan Hauwert

Mevrouw Robelus heeft de woning gekocht aan de Hauwert 120 te Hauwert en wil het dak vervangen en verhogen en een van de gevels verplaatsen. De gemeente heeft aangegeven dat er eerst een quickscan moet worden uitgevoerd naar aanwezigheid van beschermde soorten. Na de quickscan is een tweede bezoek uitgevoerd teneinde de aanwezigheid van huismussen definitief vast te stellen. Daarnaast zijn ten behoeve van de ontheffingaanvraag een activiteitenplan en een ecologisch werkprotocol opgesteld.

 

Quickscan Amersfoort

De heer Lagrand heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een quickscan vanwege geplande werkzaamheden aan een pand aan de Hendrik van Viandenstraat 21-23 te Amersfoort. Het gaat om een dubbel herenhuis (in een blok van drie herenhuizen) gebouwd rond 1905, in het centrum van Amersfoort.

 

Quickscan Osdorp

De heer Deepinder wil de recreatiewoning aan de Osdorperweg 229 te Amsterdam slopen en hier een nieuwe woning bouwen en heeft daarom opdracht gegeven voor het uitvoeren van een quickscan.

 

Quickscan en Nader onderzoek Zaandam

De quickscan is nodig in verband met een lopende vergunningaanvraag voor de renovatie van het Sint Michaels College, Leeghwaterweg 7 in Zaandam. Het plan omvat de renovatie van een groot deel van het oude deel van de school, die in fasen en over een langere periode wordt uitgevoerd. Naar aanleiding van de quickscan is er nader onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van vleermuizen, dit onderzoek wordt in 2021 afgerond. Tevens is nog een veldbezoek uitgevoerd en advies uitgebracht ten aanzien van een grote bonte specht die gaten had gemaakt in de buitenisolatie van de school.

 

Quickscan Den Haag

De quickscan naar natuurwaarden is nodig in verband in verband met een geplande gevelwijziging aan de voor- en achterzijde van het complex aan de Loudonstraat 20-54 te Den Haag. Voor de vergunningaanvraag ten behoeve van de renovatie is een quickscan benodigd, de heer Berry van Zeilstra vb&t Vastgoedmanagement heeft daarom Crex gevraagd een quickscan uit te voeren.

 

Quickscan Eemnes

Reanco heeft opdracht gekregen om een geluidswal te plaatsen op het talud langs de westzijde van de A27 tussen km 100.35 – 100.85 te Eemnes. Om toegang te krijgen tot het talud moeten er een paar bomen worden gekapt. Reanco heeft daarom Crex ecologisch advies gevraagd om een quickscan uit te voeren op (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten.

 

Sapphire Den Haag

Nader onderzoek vleermuizen, Bellevue locatie te Den Haag

 

Het project Sapphire gaat over de herontwikkeling van locatie Bellevue in Den Haag. Het plangebied ligt tussen de Rijnstraat/Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel, naast de Hoftoren. BBN adviseurs heeft (namens Patrizia Netherlands) naar aanleiding van de uitgevoerde quickscan gevraagd het plangebied nader te onderzoeken op het voorkomen van vleermuizen.

 

Quickscan Alphen aan de Rijn

De quickscan is nodig in verband met werkzaamheden aan het kantoorpand aan de Prinses Margrietlaan 3 te Alphen aan de Rijn. Vanwege de geplande werkzaamheden heeft de heer Hendriks van Aveco de Bondt Crex gevraagd een quickscan uit te voeren naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden. Daarnaast is er ecologische begeleiding uitgevoerd met betrekking tot een renovatieproject van Aveco in Alphen.

 

2019
Crex ecologisch advies heeft in 2019 de volgende opdrachten afgerond: Ecologisch werkprotocol, gemeente Alphen aan de Rijn

Ecologisch werkprotocol opgesteld voor de gemeente Alphen aan de Rijn in verband met de renovatie van woningen aan de Akkerwinde en mogelijke aanwezigheid van vleermuizen.

Nader onderzoek naar aanwezigheid van dassen op de locatie Down the Rabbit hole te Bergharen

Nader onderzoek uitgevoerd in het voorjaar in opdracht van MOJO Nederland naar aanwezigheid van dassen op de locatie Down the Rabbit hole  te Bergharen. In het najaar heeft nog een aanvullend onderzoek plaatsgevonden.

Quickscan natuurwaarden, Bellevue locatie te Den Haag

Het project Sapphire gaat over de herontwikkeling van locatie Bellevue in Den Haag. Het plangebied ligt tussen de Rijnstraat/Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel, naast de Hoftoren. BBN adviseurs heeft daarom namens Patrizia Netherlands gevraagd het plangebied te onderzoeken op het voorkomen van beschermde planten- en/of diersoorten.

Reactie op Quickscan Habitus aan Lagedijk 6, Spaarndam

In opdracht van de heer Mesman is een reactie opgesteld om tot een oplossing met partijen (Habitus en gemeente Haarlemmermeer) te komen in verband met sloop- en bouwplannen op de locatie en de gestelde eisen van de gemeente (op grond van de quickscan).

Quickscan rugstreeppad Kavel K9A/B aan de Pelerin in de Westpoort

In opdracht van Arttec is kavel K9A/B aan de Pelerin te Amsterdam onderzocht op geschiktheid van het plangebied voor de rugstreeppad.

2018

Quickscan Wet natuurbescherming, station Vlaardingen

Quickscan uitgevoerd in opdracht van de gemeente Vlaardingen in verband met sloop en nieuwbouw van station Vlaardingen (binnen de hekken).

2017

Quickscan Wet natuurbescherming, Elsgeesterpolder

Quickscan uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland in verband met uit te voeren werkzaamheden in de Elsgeesterpolder, specifiek is gelet op aanwezigheid van rugstreeppad en platte schijfhoren.

2016
 Quickscan Flora- en Faunawet, winkelcentrum Savornin Lohmanplein, Den HaagQuickscan Flora- en faunawet in opdracht van Rijnbout in verband met de uitbouw van winkelcentrum Savornin Lohmanplein te Den Haag. 
2015

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2015 de volgende opdrachten afgerond:

Quickscan Flora- en faunawet, gemaal Velsen Zuid, Velsen.Quickscan Flora- en faunawet in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland in verband met renovatie van het gemaal Velsen Zuid, Parkweg te te Velsen.Quickscan Flora- en Faunawet, stationsgebied VlaardingenQuickscan Flora- en faunawet in opdracht van Rijnbout in verband met herontwikkeling stationsgebied Vlaardingen. Quickscan Flora- en Faunawet, de Uithof, Den HaagQuickscan Flora- en faunawet in opdracht van de gemeente Den Haag in verband met de aanleg van een mountainbikeroute in de Uithof te Den Haag.Controle vogelnesten, LeidenControle van een aantal bomen in Leiden op vogelnesten ivm de kap van deze bomen in opdracht van Rijnbout.
2014

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2014 de volgende opdrachten afgerond:

 

Vogelinventarisatie bagger project Bollenstreek-Noord en Bollenstreek-Zuid

 

In de Bollenstreek-Noord en Bollenstreek Zuid wordt gebaggerd om de waterkwaliteit en de waterafvoer te verbeteren. Het baggeren wordt door de agrariërs zelf gedaan onder begeleiding van het Hoogheemraadschap Rijnland. Stichting CREX voert de inventarisatie uit naar broedende of nestelende vogels, zodat bij het baggeren hier rekening mee kan worden gehouden. Dit project loopt tot en met 2014.

 

Onderzoek Kasteel Keukenhof, Lisse

 

Onderzoek in opdracht van Kasteel Keukenhof naar mogelijke effecten van evenementen in het Keukenhofbos op vogels en vleermuizen.
2013

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2013 de volgende opdrachten afgerond:

 

Vogelinventarisatie bagger project Bollenstreek-Noord en Bollenstreek-Zuid

 

In de Bollenstreek-Noord en Bollenstreek Zuid wordt gebaggerd om de waterkwaliteit en de waterafvoer te verbeteren. Het baggeren wordt door de agrariërs zelf gedaan onder begeleiding van het Hoogheemraadschap Rijnland. Stichting CREX voert de inventarisatie uit naar broedende of nestelende vogels, zodat bij het baggeren hier rekening mee kan worden gehouden. Dit project loopt tot en met 2014.

 

Wintertelling vleermuizen Kromhoutkazerne, Utrecht

 

In navolging van een rapportage over mitigatie en compensatie vleermuizen in de Kromhoutkazerne is door stichting CREX een wintertelling uitgevoerd van vleermuizen.

 

Vleermuis inventarisatie Rokin, Amsterdam

 

In Amsterdam is op het Rokin een quick scan uitgevoerd naar vleermuizen in het kader van bouwwerkzaamheden.

 

Quick Scan Centrumplan Roelofarendsveen

 

In Roelofarendsveen is voor het Centrumplan een Quick Scan uitgevoerd naar planten, amfibiën, vogels en zoogdieren.

 

Onderzoek natuurwaarden Overveerpolder, Oegstgeest

 

De gemeente Oegstgeest heeft plannen om in de Overveerpolder een sportterrein aan te leggen. Daarom heeft de gemeente aan stichting CREX gevraagd een onderzoek uit te voeren naar voorkomende natuurwaarden in de Overveerpolder.
2012

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2012 de volgende opdrachten afgerond:

 

Vogelinventarisatie bagger project Bollenstreek-Noord en Bollenstreek-Zuid

 

In de Bollenstreek-Noord en Bollenstreek Zuid wordt gebaggerd om de waterkwaliteit en de waterafvoer te verbeteren. Het baggeren wordt door de agrariërs zelf gedaan onder begeleiding van het Hoogheemraadschap Rijnland. Stichting CREX voert de inventarisatie uit naar broedende of nestelende vogels, zodat bij het baggeren hier rekening mee kan worden gehouden. Dit project loopt tot en met 2014.

 

Quick San Assendelft

 

In Assendelft werd een houten schuur gesloopt. In het kader van de Flora- en Faunawet is aan Stichting CREX gevraagd om een Quick Scan naar voorkomende natuurwaarden uit te voeren.

 

Ondersteuning bestemmmingsplan Overveerpolder, Oegstgeest

 

De gemeente Oegstgeest heeft plannen om in de Overveerpolder een sportterrein aan te leggen. Stichting CREX heeft aan de gemeente obndersteu7ning gegeven bij de aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Opstellen beheeradvies bijzonder soorten, De Uithof, Den Haag

 

Voor een moerasgebied in groengebied De Uithof in Den Haag is voor de gemeente den Haag een beheeradvies “Bijzondere soorten” opgesteld, met daarbij speciaal aandacht voor planten, insectemn en amfibieën.
2011

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2010 de volgende opdrachten afgerond:

 

St. Hubertuspark, Bosjes van Poot, Scheveningse Bosjes, De UithofMadestein, Westduinpark, Den Haag

 

Voor de gemeente Den Haag zijn onderzoeken uitgevoerd over aanwezige natuurwaarden met daarbij eventuele bomen met holtes wegens de geplande dunningen van de 6 gebieden in 2011. Er zullen concepten rapporten worden opgesteld waarin de aanwezige, bekende natuurwaarden zullen worden afgewogen tegen de Flora- en Faunawet en de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. De rapporten zullen najaar 2011 en winter 2012 worden afgerond.

 

Quick Scan naar natuurwaarden in Hillegom

 

In de gemeente Hillegom worden op drie plekken langs singels ecologische oevers aangelegd onder leiding van Landschapsbeheer Zuid-Holland. Stichting CREX heeft een Quick Scan uitgevoerd naar de voorkomende natuurwaarden en rapport uitgebracht in het najaar van 2011.

 

Vogelinventarisatie bagger project Bollenstreek-Noord

 

In de Bollenstreek-Noord wordt gebaggerd om de waterkwaliteit en de waterafvoer te verbeteren. Het baggeren wordt door de agrariërs zelf gedaan onder begeleiding van het Hoogheemraadschap Rijnland. Stichting CREX voert de inventarisatie uit naar broedende of nestelende vogels, zodat bij het baggeren hier rekening mee kan worden gehouden. Dit project loopt tot en met 2014.

 

Bodemonderzoek duinen Zuid-Holland

 

In een bodemonderzoek in de duinen in Zuid-Holland zijn in twee specifieke habitats (kalkarme grijze duinen – H2130b & droge duinbossen – H2180a) in een aantal Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland monsters genomen van de bodem. Hierbij is door Stichting CREX aangegeven of het habitat inderdaad een kwalificerend habitat was en was het de taak van Stichting CREX om het verstoren en vernietigen van natuurwaarden (o.a. rode lijst soorten, broedende vogels) zoveel mogelijk te voorkomen. Dit onderzoek is uitgevoerd in juli.
2010

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2010 de volgende opdrachten afgerond:

 

St. Hubertuspark, Meer en Bos, Bosjes van Poot, Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse Bosjes, Clingendael, Bosjes van Pex, Madestein, Westduinpark, Den Haag

 

Voor de gemeente Den Haag zijn onderzoeken uitgevoerd over aanwezige natuurwaarden met daarbij eventuele bomen met holtes wegens de geplande dunningen van de 10 gebieden in 2010. Er zullen concepten rapporten worden opgesteld waarin de aanwezige, bekende natuurwaarden zullen worden afgewogen tegen de Flora- en Faunawet en de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. De rapporten zullen najaar 2010 worden afgerond.

 

Beoordeling Quick Scans voor de gemeente Loon op Zand

 

Stichting CREX heeft voor de gemeente Loon op Zand een tweetal Quick Scans beoordeeld. Dit heeft in de winter plaatsgevonden.

 

Quick Scan naar natuurwaarden aan de Endegeesterstraatweg 5, Oegstgeest

 

Op het landgoed Endegeest is nieuwbouw gepland Langdurende Zorg en High Care. In het plangebied staan een aantal bomen die gekapt moeten worden. Stichting CREX heeft een Quick Scan uitgevoerd naar de voorkomende natuurwaarden en rapport uitgebracht in de zomer van 2010.

 

Quick Scan naar natuurwaarden rond het pompstation, Vessem

 

Brabant Water wil het pompstation renoveren, hierbij zullen pompputten buiten bedrijf worden gesteld en wordt leidingwerk verwijderd. Het onderzoeksgebied is circa 2 ha groot.
Stichting CREX heeft een Quick Scan uitgevoerd naar de natuurwaarden en advies gegevens over het tijdstip en de manier van het uitvoeren van de werkzaamheden. Het rapport is in de zomer van 2010 opgeleverd.

 

Quick Scan kademuur langs de Lage Gouwe bij de Potterspoort, Gouda

 

De kademuur langs de Lage Gouwe bij de Potterspoort te Gouda zal worden vervangen. Stichting CREX heeft een Quick Scan uitgevoerd naar de voorkomende natuurwaarden met de nadruk op muurplanten. Het onderzoek is in het najaar van 2010 afgerond.

 

Quick Scan natuurwaarden langs de A7 bij Zaanstad

 

In de oostberm van de A7 (naast het Natura 2000-gebied ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’) zal op een geluidsscherm gerealiseerd worden tussen hmp 6.4 en hmp 6.7. Bestaande begroeiing zal verwijderd moeten worden en de berm zal vergraven worden om funderingen voor het scherm te kunnen realiseren en (mogelijk) kabels en leidingen te verleggen. Stichting CREX heeft hiervoor een Quick Scan uitgevoerd naar de aanwezige natuurwaarden in de berm.
2009

CREX ecologisch-juridisch advies heeft of zal in 2009 de volgende opdrachten afgerond:

 

Landgoederen Clingendael en Oostduin

 

Voor de gemeente Den Haag zijn rapporten opgesteld over aanwezige natuurwaarden met daarbij eventuele bomen met holtes wegens de geplande dunningen in beide gebieden in 2009. Er is een concept rapport opgesteld waarin de aanwezige, bekende natuurwaarden zijn afgewogen tegen de Flora- en Faunawet en de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. De rapporten zijn begin 2009 afgerond.

 

Westduinpark, Den Haag

 

Voor het gebied Westduinpark wordt een monitoring opgezet. Aan CREX ecologisch-juridisch advies is gevraagd voor de vogels, de amfibieën en de reptielen in dit gebied een nulonderzoek uit te voeren binnen het Westduinpark om als startpunt te gebruiken voor reguliere monitoring. Het nulonderzoek richt zich op 3 gebieden, verspreid over het Westduinpark. Het rapport zal najaar 2009 worden afgerond.

 

Lozerlaan, Den Haag

 

In het kader van een onderzoek naar de natuurwaarden van de verbindingszones tussen de groene kerngebieden in Den Haag, is aan CREX ecologisch-juridisch advies gevraagd een inventarisatie uit te voeren van de flora en fauna in de Lozerlaan. Dit onderzoek opvat vaatplanten, zoogdieren, broedvogels, vissen, amfibieën, dagvlnders en insecten. Het rapport zal najaar 2009 worden afgerond.

 

Natuurgebied Willeskop

 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) werkt in opdracht van de provincie Utrecht aan de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone in de Lopikerwaard . De geplande zone ligt niet ver van natuurgebied Willeskop.
CREX ecologisch-juridisch advies is gevraagd een inventarisatie van de aanwezige natuurwaarden uit te voeren en een inschatting van de geschiktheid van het habitat te maken voor bedreigde dier- en plantensoorten. Hiervan is een rapport opgesteld met aanbevelingen op het gebied van mitigatie, compensatie en het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Het rapport is inde zomer van 2009 afgerond.

 

Quick Scan A1, Rijkswaterstaat

 

In het kader van werkzaamheden aan de A1 bij Eemnes heeft CREX ecologisch-juridisch advies voor Rijkswaterstaat een Quick Scan uitgevoerd om zo de geplande werkzaamheden te toetsen aan de geldende wetgeving op het gebied van natuurbescherming. De Quick Scan voor de A1 is maart 2009 afgerond.

 

Aanvullend onderzoek Vosse – en Weerlanerpolder, Hillegom

 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert in opdracht van de provincie Noord-Holland voor de herinrichting van de Vosse- en Weerlanerpolder het projectmanagement uit. De Vosse- en Weerlanerpolder ligt ten noorden van Hillegom en maakt deel uit van het groengebied de Westelijke Ringvaart.
CREX is door de Dienst Landelijk Gebied gevraagd om een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de aanwezige natuurwaarden. Het rapport is augustus 2009 afgerond.

 

Rugstreeppad onderzoek, Nieuwkoop

 

Tussen Nieuwkoop en Noorden is een gebied van ca. 200 ha. begrensd als Ecologische Hoofdstructuur. In de 3e uitvoeringsmodule De Venen – Zuid Holland (2004) is besloten om de gewenste realisatie van dit gebied te starten in het westelijke deel. Dit is gelegen ten noordoosten van Nieuwkoop.
In 2006 is al een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van de rugstreeppad. CREX is door de Dienst Landelijk Gebied gevraagd om een aanvullende inventarisatie uit te voeren naar de rugstreeppad en een habitatgeschiktheidsonderzoek voor de rugstreeppad. Het rapport is augustus 2009 afgerond.

 

Boominmeting Het Landgoed, Oegstgeest

 

In de gemeente Oegstgeest wordt een ontwerp gemaakt voor park Het Landgoed. Om de beplanting van formaat op deze locatie te behouden, is CREX gevraagd de bestaande bomen in te meten en een inschatting te geven van de gezondheid van de bomen en de mogelijkheid om tot een volwaardige, solitaire boom uit te groeien. De boominmeting is in de winter van 2009 afgerond.

 

Laan van Hoornwijck, Rijswijk

 

Kuiper Compagnons heeft in opdracht van residentie Vastgoed Ontwikkeling een bestemmingsplan voor Buitenplaats Zuidhoorn (gemeente Rijswijk) opgesteld. Voor de vaststelling van dit plan dient ondermeer inzicht te worden verkregen van de in het plangebied aanwezige (beschermde) natuurwaarden.
CREX is gevraagd een bestaande Quick Scan uit te breiden door het voeren van veldonderzoek en het opstellen van een rapportage hierover. Het veldbezoek moest zich richten op de groepen vaatplanten, vissen, vogels (vaste verblijfplaatsen) en vleermuizen. Het rapport is augustus 2009 afgerond.

 

St. Hubertuspark, Meer en Bos, Bosjes van Poot, De Uithof, Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse Bosjes, Clingendael, Bosjes van Pex, Den Haag

 

Voor de gemeente Den Haag zijn onderzoeken uitgevoerd over aanwezige natuurwaarden met daarbij eventuele bomen met holtes wegens de geplande dunningen van de acht gebieden in 2009. Er zullen concepten rapporten worden opgesteld waarin de aanwezige, bekende natuurwaarden zullen worden afgewogen tegen de Flora- en Faunawet en de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. De rapporten zullen najaar 2009 worden afgerond.
2008

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2008 de volgende opdrachten afgerond:

 

Madestein, De Uithof en ‘het Vierkant’, Westduinpark, Den Haag

 

Voor de gemeente Den Haag zijn rapporten opgesteld over aanwezige natuurwaarden met daarbij eventuele bomen met holtes wegens de geplande dunningen van beide gebieden in 2008. Er is een concept rapport opgesteld waarin de aanwezige, bekende natuurwaarden zijn afgewogen tegen de Flora- en Faunawet en de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. De rapporten zijn in 2007 afgerond.

 

Ecologische begeleiding herprofilering Treslong vijver, De Marel, Hillegom.

 

In het kader van de ontwikkeling van De Marel locatie is de Treslong vijver opnieuw geherprofileerd. Als gevolg van de overeenkomst tussen de gemeente Hillegom en Hoogevest B.V. is door CREX ecologisch-juridisch advies deze nieuwe herprofilering begeleidt om zo een voor amfibieën gunstig habitat in de vijver aan te leggen. Deze begeleiding heeft plaatsgevonden in januari en is afgerond met een rapport.

 

Doortrekken Mercuriusweg, Barneveld

 

In het kader van het doortrekken van de Mercuriusweg in Barneveld doorloopt de gemeente Barneveld de benodigde bestemmingsplanprocedure volgens artikel 19 lid 2 WRO. Binnen deze procedure is door CREX ecologisch-juridisch advies aandacht geschonken aan de effecten op vleermuizen. In februari is het betreffende gebied door CREX onderzocht op geschiktheid voor vleermuizen als woon- en foerageergebied. Het onderzoek is afgesloten met een rapport.

 

Quick Scan Anderlechtlaan, A4, Amsterdam

 

In het kader van een reconstructie van de afritten van de A4 op de Anderlechtlaan worden de kruispunten worden van een kruispunt zonder verkeerslicht (VRI) omgebouwd naar een zgn. hondekluifoplossing. CREX ecologisch-juridisch advies heeft daarvoor een Quick Scan uitgevoerd en een rapport afgerond.

 

Leyweg, Den Haag

 

De gemeente Den Haag heeft CREX ecologisch-juridisch advies gevraagd een Quick Scan uit te voeren voor een gebied bij ziekenhuis Leyenburg aan de Leyweg te Den Haag. Het te onderzoeken gebied betreft een locatie welke in de nabije toekomst zal worden heringericht. Er zal een geothermiecentrale worden gebouwd. Op dit moment bestaat een gedeelte van de locatie uit een waterpartij met oevers, circa 3000 m2. Deze waterpartij zal worden gedempt. De bomen langs de kopse kant van de waterpartij zullen worden verwijderd. Voor dit gebied is een rapport opgeleverd.

 

De Uithof, Den Haag

 

Voor het gebied ‘De Uithof’ wordt een monitoring opgezet. Aan CREX ecologisch-juridisch advies is gevraagd voor de insecten en de amfibieën in dit gebied een nulonderzoek uit te voeren om als startpunt te gebruiken voor reguliere monitoring. Het nulonderzoek richt zich op 6 gebiedjes, verspreid over De Uithof. Verder wordt nagegaan of de ringslang in het gebied ‘De Kom’ voorkomt. Het rapport zal najaar 2008 worden afgerond.

 

Natuurgebied Willeskop

 

Een agrarische enclave in het natuurgebied Willeskop is recent door ruiling van grond vrijgekomen en moet dit jaar ingericht worden. Gekoppeld aan de inrichting van een ander gebied worden twee sloten gedempt en een nieuwe sloot gegraven op enkele nabijgelegen percelen van een agrariër. Een deel van de bij de inrichting vrijkomende grond wordt opgeslagen in een depot.
CREX ecologisch-juridisch advies is gevraagd een inventarisatie van de aanwezige natuurwaarden uit te voeren en een inschatting van de geschiktheid van het habitat te maken voor bedreigde dier- en plantensoorten. Hiervan is een rapport opgesteld met aanbevelingen op het gebied van mitigatie, compensatie en het aanvragen van vergunningen en ontheffingen.

 

Veldonderzoek in het plangebied “de Keukenhof” in de gemeente Lisse

 

Er zijn plannen om terreinen rondom de Keukenhof te Lisse een andere bestemming te geven, gebouwen te slopen en nieuwbouw te plegen. Het Keukenhofterrein en de omgeving bevat waardevolle natuur. Het onderzoeksgebied bij de Keukenhof is gelegen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
CREX ecologisch-juridisch advies is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar vleermuizen en vogels met een vaste verblijfplaats op de Keukenhof. Dit onderzoek moet eind juli worden afgerond.
Daarnaast is CREX verzocht om onderzoek te doen in Lisse naar de voorkomende wettelijk beschermde diersoorten. Dit onderzoek wordt deels dit jaar worden uitgevoerd, maar deels ook in 2009 worden uitgevoerd (vanwege voorjaarssoorten). Het rapport hiervoor wordt in de zomer van 2009 afgerond.

 

Aanvullend visonderzoek Bijlmerpark, Amsterdam

 

Het stadsdeel Amsterdam Zuidoost gaat het Bijlmerpark omvormen tot een sport en recreatieterrein. Hiervoor werden watergangen vergraven. De werkzaamheden betroffen hoofdzakelijk het uitbreiden van het areaal water, waarbij de kans op het verstoren van vissen geringer. De DG Groep heeft CREX ecologisch-juridisch advies gevraagd aanvullend visonderzoek te doen in het water wat nog open was, om een en ander volledig duidelijk te krijgen. Het rapport hierover is afgerond en aangeboden aan de opdrachtgever.

 

St. Hubertuspark, Meer en Bos, Bosjes van Poot, De Uithof, Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse Bosjes, Madestein en de Bosjes van Pex, Den Haag

 

Voor de gemeente Den Haag zijn onderzoeken uitgevoerd over aanwezige natuurwaarden met daarbij eventuele bomen met holtes wegens de geplande dunningen van de zes gebieden in 2008. Er zullen concepten rapporten worden opgesteld waarin de aanwezige, bekende natuurwaarden zullen worden afgewogen tegen de Flora- en Faunawet en de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. De rapporten zijn najaar 2008 worden afgerond.

 

Quick Scan A1 en binnenring A10 oost, Rijkswaterstaat

 

In het kader van werkzaamheden aan de A1 bij Bussum en aan de binnenring van A10-oost voert CREX ecologisch-juridisch advies voor Rijkswaterstaat een Quick Scan uit om zo de geplande werkzaamheden te toetsen aan de geldende wetgeving op het gebied van natuurbescherming. De Quick Scan voor de A1 is in oktober afgerond en het rapport aangeboden aan Rijkswaterstaat, de Quick Scan voor de A10 zal in december worden afgerond.

 

Quick Scan Groene kerkje en Rhijnfront, Oegstgeest

 

De gemeente Oegstgeest heeft plannen om in een plangebied naast het Groene kerkje een begraafplaats aan te leggen. Daarnaast zijn er plannen om tijdelijk een school te huisvesten op een stuk braakliggend terrein in het Rhijnfrontgebied. Uitvoering van deze plannen kan een effect hebben op eventueel aanwezige (in het kader van de Flora- en faunawet) beschermde planten en diersoorten. CREX ecologische-juridisch advies is gevraagd om voor deze twee gebeiden een Quick Scan uit te voeren. Het onderzoek is afgerond in oktober en het rapport is aangeboden aan de gemeente Oegstgeest.
2007

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2007 de volgende opdrachten afgerond:

 

Ecologische begeleiding sanering en profilering Treslong vijver, De Marel, Hillegom.

 

In het kader van de ontwikkeling van De Marel locatie wordt de Treslong vijver gesaneerd en geherprofileerd. Als gevolg van een overeenkomst tussen de gemeente Hillegom en Hoogevest B.V. wordt door CREX ecologisch-juridisch advies deze sanering en herprofilering begeleidt om zo een voor amfibieën gunstig habitat in de vijver aan te leggen. Deze begeleiding heeft plaatsgevonden in februari en is afgerond met een rapport.

 

Monitoring amfibieën populatie en aantalsontwikkeling locatie De Marel, Hillegom

 

Eveneens in het kader van de ontwikkeling van De Marel locatie wordt de populatie en aantalsontwikkeling van de amfibiën op deze locatie gemontitord. Deze monitoring richt zich op de amfibieën in en rond de Treslong vijver gedurende 2007. In de herfst van 2007 zullen de woningen rond de Treslong vijver afgebouwd zijn, waardoor een monitoring in 2008 niet meer mogelijk is noch zin heeft. Daarnaast zal op de gehele bouwlocatie door middel van gerichte veldbezoeken in 2007 en 2008 het voorkomen van de Rugstreeppad (Bufo calamita) worden onderzocht.

 

Quick Scan buitenring A10-oost

 

In het kader van groot onderhoud aan de buitenring van A10-oost voert CREX ecologisch-juridisch advies voor Rijkswaterstaat een Quick Scan uit om zo de geplande werkzaamheden te toetsen aan de geldende wetgeving op het gebied van natuurbescherming. Deze Quick Scan is in februari afgerond en en rapport is opgeleverd aan Rijkswaterstaat.

 

Verlegde Dreef, Waddinxveen

 

De Verlegde Dreef in Waddinxveen is een plan voor de aanleg van een ontsluitingsweg. Syncera heeft hiervoor aan CREX ecologisch-juridisch advies gevraagd een Quick Scan uit te voeren. Deze Quick Scan is in april uitgevoerd en afgerond. Naar aanleiding van de resultaten is er nader voerleg met Syncera en de gemeente Waddinxveen gepland over de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet.

 

Ecologische verbindingen, Oegstgeest

 

Naast het project voor de ecologisch-recreatieve herinrichting voor de noordoever van het Oegstgeesterkanaal heeft de gemeente Oegstgeest CREX ecologisch-juridisch advies ook verzocht om onderzoek te doen naar de natuurwaarden binnen de hele gemeente, een zogenaamd nulsituatieonderzoek. Daarnaast moesten de ecologische verbindingen binnen de gemeente (en naar buiten toe) en de kansen en knelpunten hierbij in kaart worden gebracht. Dit project is begin 2008 afgerond.

 

Monitoring insecten, Madestein

 

Voor de Vlindertuin en de plas-drasweide in recreatiegebied Madestein in Den Haag wordt een monitoring opgezet. Aan CREX ecologisch-juridisch advies is gevraagd voor de insecten in deze twee gebieden een nulonderzoek uit te voeren om als startpunt te gebruiken voor reguliere monitoring.

 

Advies inrichting kruising fietspad Lisse-Noordwijkerhout met de ecologisch zone langs de Leidse Vaart

 

De provincie wil een fietspad ontwikkelen tussen Lisse en Noordwijkerhout. Na een zorgvuldige afweging is gekozen voor een tracé, dat de Leidse Vaart en de spoorlijn Leiden-Haarlem kruist ter hoogte van de AWZI in Noordwijkerhout en een voormalige vuilstortplaats in Lisse. De oostelijke oever van de Leidse Vaart is ter plaatse van deze kruising ingericht als ecologische verbindingszone en is als zodanig onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). CREX ecologisch-juridisch advies is gevraagd een concreet advies te geven over maatregelen bij de uitvoering van deze constructie die ervoor zorgen dat de ecologische verbindingszone zoveel mogelijk zijn functies kan behouden (mitigatie). Daarnaast is een voorstel gevraagd voor natuurcompensatie in het geval er onvoldoende mogelijkheden voor mitigatie zijn. Het rapport zal begin 2008 worden opgeleverd.

 

Onderzoek amfibieën en vissen, Vlissingen-Oost

 

Voor de Grontmij is in de zomer van 2007 een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van amfibieën en vissen op een bedrijventerrein in Vlissingen-Oost.

 

St. Hubertuspark, Meer en Bos en bosjes van Poot, Den Haag

 

Voor de gemeente Den Haag zijn rapporten opgesteld over aanwezige natuurwaarden met daarbij eventuele bomen met holtes wegens de geplande dunningen van beide gebieden in 200/2008. Er is een concept rapport opgesteld waarin de aanwezige, bekende natuurwaarden zijn afgewogen tegen de Flora- en Faunawet en de Gedragdscode Zorgvuldig Bosbeheer. De rapporten zijn in 2007 afgerond.

 

Landgoed kasteel de Haar, Haarzuilens

 

Voor landgoed kasteel de Haar is in opdracht van de Bosgroep Midden-Nederland een een inventarisatie gemaakt van de natuurwaarden van vijvers op het landgoed. In de vijvers waren baggerwerkzaamheden gepland, en CREX ecologisch-juridsch advies heeft een rapport opgesteld over de gevonden natuurwaarden en de gevolgen hiervan inzake de Flora- en Faunawet.

 

Overveerpolder, Oegstgeest

 

Voor de gemeente Oegstgeest is een Quick Scan uitgevoerd naar de aanwezige natuurwaarden in de Overveerpolder in de gemeente Oegstgeest en de gevolgend voor de Flora- en Faunawet. Dit rapport is in 2008 afgerond.

 

Groenplan, Leiden

 

In het kader van een bodemsanering dienen er een aantal bomen langs de Andries Schotkade te Leiden te worden verwijderd. CREX ecologisch-juridisch advies heeft een groenplan opgesteld voor het herplanten van bomen in de buurt van de locatie.

 

Quick Scan Essolocatie, Oegstgeest

 

Voor Sedos vastgoedontwikkeling is in november op de ‘Essolocatie’ in Oegstgeest een Quick Scan uitgevoerd naar de natuurwaarden van het terrein. Deze opdracht is met een rapport afgerond.
2006

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2006 de volgende opdrachten afgerond:

 

Een fietspad tussen Lisse en Noordwijkerhout.

 

Voor de provincie Zuid-Holland heeft CREX ecologisch-juridisch advies in 2005 een literatuurstudie uitgevoerd naar de aanwezige natuurwaarden over het fietspaden traject tussen Lisse en Noordwijkerhout en de juridische gevolgen hiervan. De ecologische inventarisatie van het gebied is in 2006 uitgevoerd. Op basis hiervan is ook een juridische analyse gemaakt van de inventarisatie gegevens en de gegevens uit de literatuur.

 

Quick Scan Bijlmerpark.

 

Op 27 juni en 14 juli 2006 is in opdracht van de DG Groep door CREX ecologisch-juridisch advies een quickscan uitgevoerd in het Bijlmerpark te Amsterdam Zuidoost naar voorkomende natuurwaarden. Hierbij werd met name gelet op vlinders, libellen, sprinkhanen, amfibieën en reptielen.

 

Quick Scan Madestein.

 

In het voorjaar van 2006 is in opdracht van de DG Groep door Crex een quickscan uitgevoerd in het park Madestein te Den Haag naar voorkomende natuurwaarden. De bestemming van een deel van het park als kassengebied zou worden veranderd in woningen. Bij het onderzoek werd met name gelet op aanwezigheid van vleermuizen, vlinders, libellen, amfibieën en reptielen. Het onderzoek is afgerond met een adviesrapport inzake de Flora- en Faunawet.

 

Hoogerheide.

 

Voor de gemeente Woensdrecht is een schoolgebouw onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Het betreffende gebouw stamt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, en moet wijken voor een nieuwbouwproject. Eerder onderzoek wees uit dat zich mogelijk vleermuizen in het gebouw bevonden. Zou dat nog altijd het geval zijn, dan moet de sloop voorafgegaan worden door een toets aan de Flora- en faunawet. Alle inheemse vleermuizen zijn strikt beschermd, vaste voorplantings- of rustplaatsen mogen niet zomaar worden vernietigd.
Het in juni en juli met behulp van batdetectors uitgevoerde onderzoek wees uit dat zich rond het gebouw inderdaad een groot aantal jagende vleermuizen ophoudt. De gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de grootoorvleermuis werden tot in de kleine tuin van het complex aangetroffen. Aanvullend visueel onderzoek aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw wees echter uit dat geen van de dieren op dat moment gebruik maakte van het gebouw als verblijfplaats. Een ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet op grond van mogelijk aanwezige vleermuizen was niet nodig.

 

Jachtwerf Kraan, Leimuiden.

 

Omdat een uitbreiding op een jachtwerf in Leimuiden ten koste zou kunnen gaan van aanwezige natuurwaarden, is door CREX ecologisch-juridisch advies een quick-scan van de aanwezige natuurwaarden uitgevoerd. Het enkele hectaren grote terrein is gecontroleerd op de aanwezigheid van planten, vogels, amfibieën, insecten en zoogdieren. De inventarisatie wees uit dat er alleen algemene soorten op het terrein zelf aanwezig zijn. Zeldzamere vogels zijn wel gesignaleerd, maar maakten geen gebruik van het terrein. Beschermde groene en bruine kikkers waren volop aanwezig, maar bevonden zich in een sloot die ongemoeid zou blijven bij de herinrichting. Het onderzoek wees uit dat de geplande uitbreidingen en verbouwingen niet op beperkingen op grond van de Flora- en faunawet zouden stuiten, als rekening werd gehouden met die sloot op het terrein.

 

Wapendal, Den Haag

 

In het Natura 2000 gebied Wapendal is voor de gemeente Den Haag een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van amfibiën en reptielen, met een speciale aandacht voor de Rugstreeppad (Bufo calamita) en de Zandhagedis (Lacerta agilis). Voor het gebied was een beheerplan geschreven, maar omdat het uitvoeren ervan nadelig zou kunnen zijn voor de amfibieën en reptielen moest er een inventarisatie worden uitgevoerd. Het inventarisatierapport is afgerond met een analyse inzake de Flora- en Faunawet.

 

Den Ruygen Hoek, Haarlemmermeer

 

Op de parkeer- en rustplaats Den Ruygen Hoek in de gemeente Haarlemmermeer is voor het ministerie van Rijkswaterstaat een inventarisatie van de aanwezige flora- en fauna uitgevoerd. Voor de parkeer- en rustplaats is een herinrichtingsplan opgesteld. Daarbij zou er ook wat struikgewas moeten worden gerooid. Aan stichting Crex is gevraagd om daar een inventarisatie uit te voeren en een advies te geven hoe er met de aanwezige natuurwaarden moest worden omgegaan. Het inventarisatierapport omvatte ook een analyse inzake de Flora- en Faunawet..

 

Ecologisch-recreatieve herinrichting noordoever Oegstgeesterkanaal, Oegstgeest

 

De gemeente Oegstgeest heeft aan CREX ecologisch-juridisch advies gevraagd of zij een plan voor de ecologisch-recreatieve herinrichting voor de noordoever van het Oegstgeesterkanaal wilde verzorgen. Deze herinrichting moet dan de mogelijkheden voor meer natuurwaarden en meer recreatieve mogelijkheden combineren met een groter waterbergend vermogen. Op die manier worden natuur, recreatie en veiligheid gecombineerd. Dit project zal in 2007 worden afgerond.

 

De Kop van Deelen

 

Het Ministerie van LNV heeft 6 militaire terreinen/ complexen op de Veluwe gekocht in het kader van het project Ruimtelijke Ontwikkeling Militaire Terreinen (PROMT) op de Veluwe. Dit project wordt gezamenlijk uitgevoerd door provincie, LNV en DLG. Het complex Kop van Deelen is hierin een pilotproject. Natuurmonumenten en de Hoenderloo groep hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld voor de herinrichting van het gebied. De Kop van Deelen is in 2005 aangekocht door de Hoenderloo groep voor de opvang van tenminste 100-130 probleemjongeren. Om de activiteiten van de Hoenderloo groep op de Kop van Deelen mogelijk te maken was wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. In het gebied van de Kop van Deelen worden natuur, cultuurhistorie en woonzorgfunctie in optimaal evenwicht ontwikkeld.

Crex ecologisch-juridisch advies is gevraagd om in samenwerking met Forestfun een ecologisch advies te geven voor het gebied De Kop van Deelen (10 ha), waarbij de samenhang tussen de verspreiding van soorten en het cultuurhistorisch karakter van De Kop van Deelen goed wordt weergegeven. Op basis van onderzoek is een adviesplan gemaakt voor de indeling van het terrein om zo de natuurwaarden te behouden en waar mogelijk te verbeteren en tegelijkertijd het terrein waar mogelijk toegankelijk te maken voor groot wild en recreatie.

Het onderzoeksgebied grenst aan het Deelerwoud en aan Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het gebied maakt deel uit van Natura 2000 gebied in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Veluwe is een speciale beschermingszone in het kader van de Vogel- en de Habitatrichtlijn.

 

Verlengde Dreef, Waddinxveen

 

De Verlengde Dreef in Waddinxveen is een plan voor de aanleg van een ontsluitingsweg. In deze fase is voor Syncera voor dit plan een paragraaf geschreven om het plan in lijn te brengen met het bestemmingsplan.

 

Noordeinde, Waddinxveen

 

Voor het plan om aan het Noordeinde te Waddinxveen een zwembad aan te leggen is een ecologisch advies gegeven aan Syncera.

 

St. Hubertuspark en Westduinpark/bosjes van Poot, Den Haag

 

Voor de gemeente Den Haag zijn rapporten opgesteld over aanwezige natuurwaarden met daarbij eventuele bomen met holtes wegens de geplande dunningen van beide gebieden in 2007. Er is een concept rapport opgesteld waarin de aanwezige, bekende natuurwaarden zijn afgewogen tegen de Flora- en Faunawet en de Gedragdscode Zorgvuldig Bosbeheer. Dit rapport wordt in 2007 afgerond.

 

Landgoederen, Wassenaar & Voorschoten

 

Voor drie landgoederen in Wassenaar en Voorschoten (Rust en Vreugd, Duivenvoorde en Bijdorp) is voor de Bosgroep Midden-Nederland een inventarisatie gemaakt van de natuurwaarden van de sloten. In deze drie landgoederen waren baggerwerkzaamheden gepland, en CREX ecologisch-juridsch advies heeft een rapport opgesteld over de gevonden natuurwaarden en de gevolgen hiervan inzake de Flora- en Faunawet.

 

Baggerproject Wassenaar

 

In opdracht van collega adviesbureau heeft CREX ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden door het Hoogheemraadschap van Rijnland een Quick scan uitgevoerd naar de natuurwaarden in watergangen en op de oevers in de wijken de Paauw en Rijksdorp in Wassenaar.
2005

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2005 de volgende opdrachten afgerond:

 

Inventarisaties naar vleermuizen in Hillegom en Voorschoten.

 

Voor een ontwikkelingsbureau heeft CREX ecologisch-juridisch advies inventarisaties uitgevoerd naar vleermuizen in zowel Hillegom als Voorschoten. Hierbij is geïnventariseerd naar zowel verblijfplaatsen als kraamkolonies van vleermuizen.

 

Veldinventarisatie bij Terneuzen naar kleine zoogdieren, vleermuizen, vissen en amfibieën.

 

Voor IGWR (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam) uit Rotterdam heeft CREX ecologisch-juridisch advies een inventarisatie uitgevoerd naar een agrarisch gebied bij Terneuzen, waar glastuinbouw zal worden ontwikkeld. Hierbij is geïnventariseerd naar spitsmuizen, woelmuizen en echte muizen, vleermuizen, vissen en amfibieën en naar planten.

 

Inventarisatie van de Oude Rijn en aanliggende wateren tussen Leiden en Katwijk.

 

Voor een collega-advies bureau heeft CREX ecologisch-juridisch advies een Quick Scan inventarisatie uitgevoerd naar de Oude Rijn en aanliggende wateren tussen Leiden en Voorschoten als voorbereiding op een baggerbesluit.

 

Inventarisatie van een bouwterrein in Hellevoetssluis.

 

Voor de gemeente Hellevoetssluis heeft CREX ecologisch-juridisch advies een Quick Scan inventarisatie uitgevoerd naar planten, insecten, vissen, amfibieën en vogels. Naar aanleiding van de resultaten is een rapport opgesteld.

 

Inventarisatie van een veenweide landschap bij Driemond.

 

Voor landschapbureau J. de Vries is een Quick Scan uitgevoerd in een veenweide landschap bij Driemond. Er is daarbij gekeken naar vissen, amfibieën en reptielen en naar libellen en vlinders.

 

Verzorgen aanvragen ontheffing baggerwerkzaamheden in de Nieuwkoopse Plassen.

 

Voor het adviesbureau Syncera Water hebben wij een ontheffingsaanvraag verzorgd, in het kader van de Flora en Faunawet, voor baggerwerkzaamheden in de Nieuwkoopse plassen.

 

Literatuuronderzoek aanleg fietspad Lisse-Noordwijkerhout.

 

Voor de provincie Zuid-Holland is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de Flora en Fauna in Wassergeest voor een nieuw aan te leggen fietspad tussen Lisse (Wassergeest en/of Keukenhofbos) en Noordwijkerhout. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn adviezen uitgebracht. Dit was het 1e deel van een groter project, het 2e deel is in 2006 uitgevoerd.
2004

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2004 de volgende opdrachten afgerond:

 

Een beleidsmatig advies aan een bewonersvereniging in Oostvoorne.

 

Aan een bewonersvereniging in Oostvoorne is een beleidsmatig advies gegeven voor Donselaer 1 te Oostvoorne.

 

Een beleidsmatig advies over faunabeheersplannen van de provincies.

 

Door Vogelbescherming Nederland is aan CREX ecologisch-juridisch advies gevraagd om de faunabeheerplannen van de provincies nader te bekijken om na te gaan hoe het faunabeheer van de provincies (en met name de vogels) vorm gaat krijgen. Deze opdracht is afgerond.

 

Een inventarisatie van een duingebied bij Den Haag.

 

Voor een collega-advies bureau heeft CREX ecologisch-juridisch advies een duingebied bij Den Haag geïnventariseerd, waarbij speciaal aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van de zandhagedis (Lacerta agilis).

 

Een inventarisatie van een bedrijventerrein bij Leiden.

 

Voor een collega-advies bureau heeft CREX ecologisch-juridisch advies een bedrijventerrein bij Leiden geïnventariseerd, waarbij speciaal aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van de rugstreeppad (Bufo calamita).
2003

CREX ecologisch-juridisch advies heeft in 2003 de volgende opdrachten afgerond:

Een ecologisch-juridisch advies aan de gemeente Alphen aan den Rijn over de SteekterPolder.

 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in een vroeg stadium van de planvorming behoefte aan meer inzicht in de natuurwaarden van dit gebied en de wijze waarop die waarden in de afweging rond de ruimtelijke plannen kunnen worden betrokken. Ook is er behoefte aan duidelijkheid over de aanwezigheid en de ligging van leefgebieden van wettelijk beschermde soorten en de eventuele juridische consequenties daarvan, te meer daar er bouwplannen voor dit gebied zijn. Tevens is het wenselijk om eventuele mogelijkheden voor (wettelijk verplichte) mitigerende, dan wel compenserende maatregelen te verkennen. De gemeente heeft daarom CREX ecologisch-juridisch advies gevraagd hiernaar onderzoek te doen. Dit onderzoek is afgerond.

 

Een ecologische inventarisatie van veenweiland in de polder Willige-Langerak te Lopik voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

 

In deze polder is het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden van plan om een bagggerdepot aan te leggen. Om meer inzicht te krijgen in de natuurwaarden van het gebied en zo een inschatting te kunnen maken is aan CREX ecologisch-juridisch advies gevraagd om een een inventarisatie te maken van het gebied. Dit onderzoek is afgerond.