Wie is Adviesbureau Crex

Adviesbureau Crex ecologisch advies is een onafhankelijk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau. Het kantoor is gevestigd in Amsterdam en voert opdrachten uit in heel Nederland maar vooral in de Randstad.  Crex ecologisch advies doet onderzoek en geeft advies en begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van de natuurwet- en regelgeving (Omgevingswet en Natuurnetwerk Nederland) en over natuurbeleid en natuurbeheer. Uw belangen, de kwaliteit en de onafhankelijkheid van Crex worden niet uit het oog verloren.

Nicolai Bolt

Oprichter van Crex ecologisch advies

Nicolai Bolt is zeer goed op de hoogte van de natuurwet- en regelgeving en heeft veel ervaring met veldonderzoek naar natuurwaarden. Hij is mede oprichter van Stichting Crex in 2002 en oprichter van adviesbureau Crex ecologisch advies in 2019.

Sinds april 2006 werkt Nicolai Bolt onder andere als beleidsmedewerker en adviseur Wet natuurbescherming voor provincie Flevoland. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in veldbiologie.